Get A Job (Lyrics)

Posted on

CHORUS

See I been tryna get a job,
Tryna pay my bills
Gatta pay my school fees.
See I been tryna get a job,
Tryna pay my bills
Gatta pay my school fees.
I wanna make my mamma proud, buy a big house
And pay brother’s school fees.

VERSE 1

I’m young and ambitious
But I’m also black.
It’s like poverty knows us by name.
More 300 years of apartheid
Left us feeling like economical wrecks.
No excuse no excuse no excuses
I can work hard!
No excuses, no excuses, no excuses I can work hard

CHORUS

See I been tryna get a job,
Tryna pay my bills
Gatta pay my school fees.
See I been tryna get a job,
Tryna pay my bills
Gatta pay my school fees.
I wanna make my mamma proud, buy a big house
And pay brother’s school fees.

VERSE 2

Ikati ilele eziko.
Oku ingathi ndinqunyulwe iimpiko.
Ndizama uphakama amadolo ayadyevezela
Umtyoli uyandicinezela
Kunini ndizicengezela
Kula madoda ano Ma abalotyolwe ngamathokazi.
Ndibhebhetwa nazintokazi
Phofu bebezolithini ihlwempukazi?
Umtyholi umane eva ngomnwe esweni
Kodwa iliso liyawuwela umfula uzele.
Nangona kunzima, my day will come.
My day will come
Nangona kunzima

Written by
Kwanele Mketeni

Download ( http://kasimp3.co.za/147880)

image

Studio Sessions

Posted on Updated on

Kid made me sound GOOOOOOOD! OH I KILLED IT!

image

NEW MUSIC

Posted on Updated on

Here’s to brand new sounds. This one is called Bring You Down. Download here: https://db.tt/C2jLwQJ3

image